Nabídka

NAŠE VÝROBKY

  • Studniční skruže na kopané studny
  • Technické šachty na vrtané studny
  • Prohlubování studní
  • Vyskružování kamenných studní
  • Trativody na dešťovou vodu
  • Odpadní jímky a retenční nádrže
  • Šachty na vodoměry

 

BETONOVÁ SKRUŽ SE ZÁMKEM - síla stěny 7 cm

Ø 100 x 100 cm
Ø 100 x 50 cm
Poklop půlený se zámkem, nebo v celku

BETONOVÉ SKRUŽE BEZ ZÁMKU - síla stěny 5 cm
BEZ DNA I SE DNEM

Ø 100 x 100 cm
Ø 100 x 50 cm
Poklop půlený se zámkem, nebo v celku

Ø 80 x 100 cm
Ø 80 x 50 cm
Poklop půlený se zámkem, nebo v celku

Ø 70 x 100 cm
Ø 70 x 50 cm
Poklop v celku

Ø 60 x 100 cm
Ø 60 x 50 cm
Poklop v celku

OSTATNÍ VÝŠKY DO JEDNOHO METRU VYRÁBÍME NA OBJEDNÁVKU.

TECHNICKÁ ŠACHTA NA VRTANOU STUDNU

Skruž Ø 80 nebo 100 cm
Výška 100 + 50 cm, poklop

ŠACHTA NA VODOMĚR

Skruž Ø 100 x 100 + prstenec 100 x 25 až 50 cm
Poklop se čtvercovým otvorem 50 x 50 cm,
nebo šachtový poklop s kulatým otvorem Ø 60 cm
Na objednávku dodáváme i ocelový žebřík.
Zajistíme i dopravu, výkop a usazení na místo!

ODPADNÍ JÍMKY A RETENČNÍ NÁDRŽE

Sestavy pro odpadní jímky

Spodní skruž je monolit se dnem. Na ni jsou podle potřeby objemu posazeny 1 nebo 2 skruže bez dna.
Je možno propojit několik komínů. Propojení se provádí novodurovou rourou o průměru 150 mm.
Otvor pro přívod vyrobíme na objednávku, nebo jej lze vysekat na místě po usazení.

Zákrytové desky – poklopy buď plné, nebo s otvorem 30 x 30 cm, 40 x 40 cm nebo 50 x 50 cm.

Skruže na odpadní jímky dodáváme natřené asfaltovým izolačním nátěrem, spoje se lepí silikonem, nebo lepidlem na dlažbu.

Samozřejmě je proveden atest nepropustnosti.

Sestava šesti skruží o Ø 100 x 100 cm má objem asi 4,5 m3 - cena bez DPH 8400,- Kč

PŘIPRAVUJEME !

  • výrobu silnostěnných skruží Ø 100 x 100 cm
  • výrobu skruží Ø 120 x 100 cm