Betonové skruže

Výrobou betonových skruží v naší dílně se zabýváme od roku 1997, na základě zkušeností rodinných předků, už před druhou světovou válkou se děda zabýval studnařstvím a výrobou betonových skruží.

Vyrábíme tenkostěnné i silnostěnné betonové skruže bez dna i se dnem a poklopy z vibrovaného betonu vyztužené ocelovou armaturou.


Nabízíme

  • skruže na kopané studny
  • skruže na vystrojení vrtané studny
  • skruže na prohlubování studní
  • skruže na vyskružování kamenných studní
  • skruže na vsakovací jímky – trativody na dešťovou vodu
  • skruže na odpadní jímky
  • skruže na vodoměrné šachty